Apie taveBlogasSantykiai
2022-08-04

Su-būti

Ką psichoterapija gali pasiūlyti klientui, yra susitikimas ir dialogas, teikiantis galimybę ir skatinantis sąžiningai, nors galbūt ir skausmingai, atskleisti kliento požiūrius ir vertybes, lemiančias jo būdą išgyventi savo būtį pasaulyje-…
Apie taveBlogasSantykiai
2021-10-06

Tavo galia

Pirmoji pagrindinė egzistencinio požiūrio prielaida, kuri turi būti iš esmės priimtina numatomam klientui yra sekanti- gyvenimas turi prasmę ir kad žmonės kuria savo pasaulio prasmę savo pačių požiūriu į gyvenimą.…
Apie taveBlogasNerimas ir depresija
2021-06-06

Balansas

Ne savaime vidinės įtampos tampa asmeninių problemų šaltiniu, bet pagal Rollo May formuluotę "asmeninių problemų priežastimi yra teisingo įtampų paskirstymo pažeidimai vidinėje asmenybės struktūroje <...> Asmenybė niekada nebūna statiška. Ji…
Apie taveBlogas
2021-05-16

Asmeninė autorystė

Kad taptumėm adaptyvia asmenybe ir tuo pačiu pakankamai laisva, mūsų gyvenimas turi būti kompleksinis: mes turime suvokti visus prieštaravimus, konfliktus ir dilemas jame, ir mūsų sąmonė turi būtinai tai išjausti.…
Apie taveBlogas
2021-04-11

Subjektyvusis aš

Nė vienas iš mūsų negyvena objektyviame pasaulyje, tik subjektyviame, kurį mes patys įprasminame. Pasaulis, kurį matote, skiriasi nuo to, kurį aš matau, ir neįmanoma pasidalinti savuoju pasauliu su niekuo kitu.…
Apie taveBlogas
2021-03-09

Kelionė į save

Renkuosi priimti save tokią, kokia esu, o aš esu netobulas žmogus... Nustoti savęs klausinėti, kodėl nusipelniau tokio gyvenimo ir likimo. Daryti ką gebu geriausiai ir tarnauti žmonėms. Daryti viską, ką…
Apie taveBlogasSantykiai
2021-03-03

Ateitis- tampanti- dabartimi

Praeityje, kokią ją prisimename, vargu ar verta ieškoti priežaščių ar reikšmingų veiksnių, dėl kurių įtakos ar poveikio dabar tapome tokie, kokie esame dabar. Prisimenama praeitis teikia mums priemonių patvirtinti arba…
Apie taveBlogasSantykiai
2021-03-02

Psichoterapijos esmė

Ernesto Spinelli požiūriu, bendriausioji psichoterapijos esmė yra pokalbiuose atsiskleidžianti ir iš naujo apmąstoma "gyvenimo istorija", kurią pasakoja pats klientas, siekdamas atrasti arba išsaugoti savo gyvenime prasmę. Psichoterapeutas čia- ne vien…

Rezervuok konsultaciją