Skip to main content

Rodos lankaisi terapijoje, kažkuo daliniesi su terapeutu, tau užduodami klausimai, gauni atgalinį ryšį. Kaip galėtum suprasti, kad šios terapinės sesijos tau naudingos? Reikia nepamiršti, kad bet kokie pokyčiai, kuriuos indikuoji pats kaip esminius pokyčius, jau yra psichoterapinio dueto rezultatas. Taip pat reiktų nepamiršti, kad kiekvienas mūsų yra atskiras mikropasaulis ir pokyčiai susiję su vykstančiomis terapinėmis sesijomis yra labai individualūs.

Psichologinėje kalboje kartais tai gali būti vadinama dinamika. Tai kokie gi tie požymiai, kurie gali būti svarbūs ir kurių pagalba galima būtų įsitikinti terapijos sąlyginiu efektyvumu?

Suvokimas

Pavyzdžiui, vietoj „nežinau, dėl ko jaučiuosi blogai” tam tikru momentu tai tampa labiau diferencijuotu „blogai”, jis turi aiškiai apibrėžiamus dirgiklius ir išveikos būdus, nebelieka „nežinau“. Pavyzdžiui, žmogus, kažkurioje situacijoje jaučiasi atstumtas, tačiau dabar sugeba eiti į santykį su jį atstumusiu asmeniu, eina ir kalbasi, pykstasi. Nors ši situacija yra gan  įprasta ir vyko ne kartą, tačiau anksčiau nebuvo atpažįstama.

Kodėl tai yra gerai? Todėl, kad galime keisti tik tai, ką visiškai įsisąmoniname.

Nustebimas

Kažkuo, kas susiję su pačiu savimi.

Pavyzdžiui, Jūs pirmiausia gali nustebinti atsiradusi ramybė dėl akivaizdžiai nepriimtinos kieno nors kito pastabos. O paskui įsigilinus, nustembate kad jokia čia ne ramybė, nes po ją dar slepiasi keli sluoksniai bejėgiškumo ir pykčio. Ir be baimės ir pasipriešinimo einate tyrinėti tuos nepatogius jausmus.

Kodėl tai yra gerai? Todėl, kad kai esame nustebę, tarsi žvelgiame į tai kas vyksta iš šalies, o ne esame visiškai to užvaldyti. Žvilgsnis iš šalies formuoja sveiką suaugusiųjų požiūrį.

Kažkas naujo, kažkas, ko dar nebuvo

Atsiranda jausmai, pastabumas, abejonės, vertinimai. Pastebima kitokia, nepanaši į anksčiau buvusią, minčių eiga. Tai gali būti staigus gyvenimo skonio pokytis – tarsi jau šimtą metų to norėjai, bet nuėjai tik dabar. Naujos svajonės. Nauji pomėgiai. Naujos reakcijos. Gyvenimas prisotinamas naujais įspūdžiais ir emocijomis. Jūs leidžiate sau daugiau nei ankstesniame gyvenimo periode.

Kodėl tai gerai? Todėl, kad taip mes praturtiname savo pasaulį ir savęs vaizdą. Kitaip tariant, tobulėjame ir bręstame.

Keičiasi aplinka

Atkreipiat dėmėsį, kad kažkurie santykiai nutrūksta, žmonės pradeda tolti  arba be santykių nutrūkimo baimės išsakote savo požiūrį kitam. Tarpasmeniniai santykiai nekelia frustracijos.

Kodėl tai yra gerai? Todėl, kad pradedame paisyti savo poreikių, rūpinamės savimi, Jūsų žvilgsnis krypsta ne į kitų žmonių poreikių tenkinimą, o į savo asmeninius. Nes dabar gebate atpažinti savo asmenines ribas ir jų neleidžiate pažeisti kitiems. Apsibraižius asmeninių ribų kontūrui, jaučiama drąsa ir didesnis pasitikėjimas savimi. Ateina suvokimas, kad esi savo gyvenimo autorius.

Jeigu pastebite kurį nors vieną šių pokyčių, vadinasi terapinis santykis veikia teigiamai.