Skip to main content

Dažnai užduodami klausimai

Ar man reikalinga terapija? Yra daugybė priežasčių, kodėl žmonės pasirenka terapiją. Dažniausia jų, išgyvenant gilią gyvenimo krizę, susiduriant su kasdieniniu gyvenimo diskomfortu, vidinėmis ar išorinėmis santykių problemomis. Jeigu jums kyla klausimai ir ieškote į juos atsakymus, psichoterapeutas bus jūsų palydovas ieškant atsakymų, lydint jus tyrinėjimo kelyje. Terapija padės prisitaikyti prie kintančių gyvenimo aplinkybių ir savo būklės svyravimų. Jeigu jus jaučiate dvasinį diskomfortą ir jus suvokiate, kad kenčiate nuo pasikartojančių asmeninių ar tarpusavio santykių sunkumų, terapija galėtų būti pirmas žingsnis į emocinį savęs pažinimą, o tai jau realus žingsnis dorojantis su savo problemomis.

Koks terapijos procesas? Kiekviena terapijos sesija yra unikali ir pritaikoma asmeniui bei konkretiems jo tikslams. Terapeutui yra įprasta terapijos sesijų metu aptarti pagrindinius jūsų gyvenimo klausimus ir rūpesčius. Įprasta planuoti savaitinių sesijų ciklą, kai kiekviena sesija trunka apie penkiasdešimt minučių. Terapija gali būti trumpalaikė, orientuota į konkretų klausimą, arba ilgesnė, skirta spręsti sudėtingesnes problemas ar nuolatinį asmeninį augimą. Kartais gali būti prašoma atlikti tam tikrus veiksmus ne terapijos seansų metu, pavyzdžiui, perskaityti atitinkamą knygą ar vesti įrašus tam tikram elgesiui stebėti. Svarbu apdoroti tai, kas buvo aptarta, ir integruoti į savo gyvenimą tarp sesijų. Kad terapija būtų efektyvi, turite būti aktyvus dalyvis tiek sesijų metu, tiek tarp jų. Žmonės, norintys psichoterapijos, yra pasirengę prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, stengtis pakeisti save ir geriau suvokti savo gyvenimą. Štai keletas dalykų, kurių galite tikėtis iš terapijos:
Tikros teigiamų pokyčių strategijos; Palaikymo ir atjautos, pagarbos ir supratimo; Neigiamų elgesio, mąstymo, emocijų modelių ir jausmų išgryninimo.

Kaip veikia psichoterapija? Psichoterapija padės įžvelgti ir atrasti naujus aspektus savyje, padės užmegzti naujus santykius su savimi bei su jus supančiu pasauliu. Viskas kas vyksta terapijos metu, vyksta terapinių santykių erdvėje. Terapiniams santykiams yra svarbūs abu, ir terapeutas, kuriantis pagalbinį terapinį santykį, ir klientas, atvirai ir nuoširdžiai žengiantis į savęs pažinimą.

Aš dažniausiai susidoroju su savo problemomis. Ar tikrai man reikia terapijos? Visi mūsų išgyvenimai ir patirtys išlieka pasąmonėje ir veikia mus vienokiu ar kitokiu būdu. Bet jeigu jus jaučiate, kad negebate valdyti situacijų ar viskas lyg magiškam rate kartojasi, verta suklusti. Dažnai mes net nesuvokiame, kodėl elgiamės impulsyviai- tai yra susikurti mąstymo, emocijų, elgesio modeliai, kurie nesąmoningai mus veikia. Terapeutas nepadės pamiršti skaudžių patirčių, tačiau padės naujai pažvelgti į situacijas ir išgyventi užklumpančius jausmus bei prisidės prie įžvalgų integravimo į jūsų kasdienybę. Pačio kliento žvilgsnis iš šalies atveria kelią sveikimui.

Kas yra egzistencinė psichoterapija? Egzistencinės ir humanistinės psichoterapijos teorinių pamatų ištakos siekia sąsajas su filosofija- su S. Kierkegaardo, F. Nietzsche’s, E. Husserlio, M. Heideggerio, J.P. Sartre’o darbais. Šios psichoterapijos idėjos leidžia visiškai kitaip žvelgti į pačias įvairiausias problemas su kuriomis klientai ateina į psichoterapiją. Anot E. Spinelli, egzistencinis požiūris, gebąs veiksmingai padėti žmonėms konstruktyviai įprasminti gyvenimiškus sunkumus ir įveikti psichoterapijai pateikiamas bėdas. Filosofinis pagrindas daugiausia ir atveria unikalią galimybę tyrinėti tokias esmines žmogaus gyvenimo dilemas kaip prasmė ir tikslas, laisvė ir pasirinkimas, kaltė, egzistencijos baigtinumas ir iš jo kylantis nerimas. Žmogus iš prigimties nėra izoliuota būtybė, į jį dera žvelgti kaip į santykių visumą- kaip žmogaus savasties ir pasaulio, savasties ir kito žmogaus ryšį.

Ar terapija konfidenciali? Įstatymai saugo kliento ir psichoterapeuto bendravimo konfidencialumą. Jokia informacija neatskleidžiama be išankstinio rašytinio kliento sutikimo. Yra tik keletas įstatymų reikalaujamų išimčių:
Įtariama prievarta prieš vaikus arba prievartaujamų suaugusiųjų ar vyresnių asmenų prievarta. Terapeutas privalo nedelsdamas apie tai pranešti atitinkamoms institucijoms.
Jei klientas grasina sunkiu kūno sužalojimu kitam asmeniui. Terapeutas privalo apie tai pranešti policijai.
Jei klientas ketina pakenkti sau. Terapeutas dės visas pastangas dirbdamas su asmeniu, kad užtikrintų jo saugumą. Tačiau jei asmuo nebendradarbiauja, gali reikėti imtis papildomų priemonių.