Skip to main content

Laisvė, anot Kierkegaard,- tai ne šiaip augimas, ji kaip dygstantis daigas, kuris stiebiasi į saulę, prasiskverbdamas pro akmenines kliūtis. Laisvė, greičiausiai priklauso nuo to, kaip žmogus save vertina, savęs gi atžvilgiu, kiekvieną mielą būties akimirką. Ji priklauso nuo žmogaus prisiimamos atsakomybės ir savarankiškumo svorio.

Apskritai kalbant, sąmoningumas, savęs suvokimas yra asmenybės kriterijus, turintis lemiamą reikšmę. Kuo stipriau išreikštas sąmoningumas, tuo ryškesnė asmenybė.

Vienas pagrindinių psichoterapijos tikslų yra sąmoningumo praplėtimas per tūnojusių anksčiau įgytų ir patirtų neišspręstų vidinių konfliktų santykio tyrinėjimą, nes žmogus buvo priverstas blokuoti savęs suvokimą vardan išgyvenimo. Terapijoje tampa akivaizdu, kad toks sąmoningumo blokavimas buvo reikalingas, kadangi žmogus tam tikrais savo vystymosi etapais negalėjo dorotis su augančiu nerimu. Anot Kierkegaard, asmenybė matuojama tuom, kiek žmogus gebąs pasipriešinti nerimui eidamas į priekį.

„The Meaning of Anxiety” Rollo May. N.Y.: Pocket Books, 1977.