Skip to main content

Ne savaime vidinės įtampos tampa asmeninių problemų šaltiniu, bet pagal Rollo May formuluotę „asmeninių problemų priežastimi yra teisingo įtampų paskirstymo pažeidimai vidinėje asmenybės struktūroje <…>

Asmenybė niekada nebūna statiška. Ji nuolat kintanti, pastoviai besikeičianti. Todėl neverta kalbėti apie vidinę „pusiausvyrą” ar „balansą”, kadangi tai apsprendžia kad vidines įtampas galima vieną kart ir su visam sureguliuoti, t.y. padaryti asmenybę statišką”.

„Mūsų tikslas- naujas, konstruktyvus įtampų perskirstymas, o ne absoliuti harmonija”.

„The Art of Counselling” Rollo May. Souvenir Press 1994.